Om oss

GAST Entrepenør AS er et velrennomert og solid entrepenørselskap med lange tradisjoner og dyktige medarbeidere. Selskapet er resultat av fusjon mellom  Sterud Miljøservice AS og Betonforbedring AS.

GAST Entrepenør AS er en nisjebedrift innen entrepenørbransjen og driver med grunn- og anleggsarbeid, stål og betongarbeider, epoxy og overflatebehandling.

Selskapet som har sitt utspring på Hadeland opererer i Oslo og omegn og blant kundene finner man offentlig og privat næringsvirksomhet, eiendomsutbyggere og private.

Godkjenninger og sertifikater:

  • Sentral godkjenning for: GAST ENTREPRENØR AS
    Foretaket, med organisasjonsnummer 987627484, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan-og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)
    Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

  • Godkjent lærebedrift i betongarbeiderfaget
  • Godkjent lærebedrift i anleggsgartnerfaget
  • Registrert leverandør i StartBank:  Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom
  • Alle nødvendige sertifikater for traktorer, klasse-2, truck og anleggsmaskiner
  • Dokumentert opplæring av ansatte