GAST ENTREPRENØR

GAST leverer alt innen grunnarbeid, utomhusanlegg, betongarbeider, alle typer industrigulv, stål og epoxy for eiendomsutbyggere, offentlig og privat virksomhet, borettslag og villaeiere.

Vi tar hånd om både store og små prosjekter. Alt fra utgraving av tomter, masseutskifting, arrondering, steinlegging, murarbeid, epoxybehandling, betongsaging, kjerneborring, stålkonstruksjoner, asfaltering og grøntanlegg til støping av alle typer dekker, gulv, vegger og ulike typer fundamenter.